Đèn An Phước tưng bừng chào đón Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội – HASMEA tới thăm quan trụ sở làm việc.

Đèn An Phước tưng bừng chào đón Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội – HASMEA tới thăm quan trụ sở làm việc.

Đèn An Phước tưng bừng chào đón Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội – HASMEA tới thăm quan trụ sở làm việc.